KLE PRERANA PU COLLEGE, VIDYANAGAR, HUBBALLI

  klepreranapucollege@gmail.com     (0836)2371123  

ADMINISTRATION

Management

KARNATAK LINGAYAT EDUCATION SOCIETY
BELAGAVI-590001, KARNATAKA , INDIA

OFFICE BEARERS

  Shri Mahantesh S. Koujalgi                                     President

           Shri Basavaraj S. Tatawati                                       Vice-President

MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

01.

Dr. Prabhakar B. Kore 

Chairman

02.

Shri Shankaranna I. Munavalli

Member

03.

Dr. Virupaxi S. Sadhunavar 

Member

04.

Shri Shrishailappa C. Metgud 

Member

05.

Shri Y. S. Patil 

Member

06.

Shri Mahantesh M. Kavatagimath 

Member

07.

Shri Anil V. Patted 

Member

08.

Shri Jayanand M. Munavalli Member

09.

Shri Basavaraj R. Patil 

Member

10.

Dr. Vishwanath I. Patil 

Member

11.

Shri Amit P. Kore 

Member

12.

Shri Praveen A. Bagewadi Member

NOMINATED LIFE MEMBERS

13.

Shri Prakash G. Tewari

Member

14.

Dr. Shivprasad S. Goudar

Member

15.

Dr.  Preeti K. Doddwad 

Member

                 Dr. B. G. Desai Secretary­­